dr

Arkadiusz Chmiel

Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista chorób płuc

Diagnostyka

Badanie w kierunku astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc:

  • spirometryczna próba prowokacyjna z metacholiną,
  • spirometryczna próba rozkurczowa,
  • badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu


Badania  w kierunku chorób tkanki śródmiąższowej płuc:

  • bodypletyzmografia wraz z oznaczeniem pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla,
  • tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości,


Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych układu oddechowego:

  • badanie bronchoskopowe,
  • współpraca ze specjalistami z Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii,


Diagnostyka duszności powysiłkowej o nieznanej przyczynie:

  • Ergospirometria –płucno-sercowy testwysiłkowy,


Diagnostyka kaszlu o nieznanej przyczynie.

Diagnostyka schorzeń infekcyjnych układu oddechowego:

  • badania bakteriologiczne i serologiczne w kierunku potencjalnych patogenów zakaźnych.


Weryfikacja niejednoznacznego obrazu radiologicznego klatki piersiowej u pacjentów nie mających poczucia choroby- w oparciu o własne doświadczenie kliniczne i bazę diagnostyczną CDT Medicus.