dr

Arkadiusz Chmiel

Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista chorób płuc

Kwalifikacje

- Internista

- Specjalista Chorób Płuc

- Bronchoskopia

- Badania czynnościowe
  układu oddechowego

- Bodypletyzmografia

- Badanie pojemności dyfuzyjnej
  dla tlenku węgla

- Ergospirometria